ยินดีต้อนรับสู่ Zhucheng Yide Machinery Co., Ltd.

ผู้ ผลิต เครื่อง จักร อาหาร และ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ระดับ มือ อาชีพ จาก ประเทศ จีน

มีความสด มีชีวิตที่ดีขึ้น Zhucheng Yide Machinery Co., Ltd. จัดหา เครื่อง จักร บรรจุภัณฑ์ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ และ เครื่อง แปร รูป อาหาร ระดับ มือ อาชีพ ให้ กับ ลูก ค้า ทั่ว โลก มาก เรา ร่วม อย่าง เต็ม ที่ ใน การ จัดหา โซลูชั่น บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร และ ที่ ไม่ ใช่ อาหาร ของ คุณ ทีม สื่อ สาร ที่ ตอบสนอง อย่าง รวดเร็ว และ ผลิต ช่วย ให้ นำ สุด

Zhucheng Yide Machinery Co., Ltd. เชี่ยวชาญใน เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ, เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว VSP, PETA เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแงลลแง, เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม, เครื่อง ห่อ ฟิล์ม ยึด, เครื่อง ห่อ แบบ ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ซีล ปากถุง แบบ แนว ตั้ง ตั้ง vffs ซึ่ง ช่วย ยืด อายุ อาหาร และ ความ สด ของ อาหาร ด้วย เทคโนโลยี ล้ำ สมัย เรา เสนอ สิ่ง เกี่ยวข้อง ที่ หลากหลาย ที่ สุด โดย ทั่ว ไป แล้ว ผลิต มาก มาก เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์: เรา นำ เสนอ โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ เชื่อถือ ได้ ได้ สร้าง ขึ้น แนะนำ ใน การ แก้ ปัญหา ด้าน บรรจุภัณฑ์ ที่ ท้าทาย ที่ สุด ของ คุณ หาก คุณ ต้องการ โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ ที่ ยืดหยุ่น เชื่อถือ ได้ ใช้ งาน ได้ ยาวนาน ยาวนาน ยาวนาน yide jentera สามารถ ให้ ความ ได้ เปรียบ ใน การ แก่ แก่

ขยายความสดของอาหารด้วยเครื่องบภจองบรองบรด้วยเครื่องบรงองบรรรบรรรบรรั

Zhucheng Yide Machinery Co., Ltd. ผลิต และ จำหน่าย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ อาหาร ต่าง ๆ ที่ ใช้ ใน การ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ อาหาร เพื่อ เตรียม การ บรรจุภัณฑ์ อาหาร อายุการ เก็บ รักษา และ ความ สด ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต่าง ๆ ด้วย เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม การ ใช้ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม จะ ทำ ให้ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ของ คุณ ก้าว ไป สู่ อีก การ ที่ ที่ การ สะดวก สบาย ยิ่ง ขึ้น และ แน่นอน อายุ การ เก็บ รักษา ที่ ยาวนาน ขึ้น

การ เลือก เครื่อง บรรจุภัณฑ์ อาหาร ที่ เหมาะสม ขึ้น อยู่ กับ ข้อ กำหนด ของ อาหาร ข้อ กำหนด ด้าน ความ จุ และ แผน งบ ประมาณ ด้าน ล่าง นี้ ภาพ รวม ทั่ว ไป ถึง

เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ

เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ผิว - มัก จะ เรียก ว่า vsp, แพ็ค ผิว สูญญากาศ, บรรจุภัณฑ์ ผิว - เป็น เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ที่ เป็น นวัตกรรม ใหม่ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร โดย เฉพาะ เนื้อ สด สด สด / แช่ แข็ง, อาหาร และ ปลา,, เนื้อ ทุเรียน แช่ แข็ง และ อาหาร สำเร็จ รูปแพ็ค ผิว สูญญากาศ มี ความ น่า สนใจ การ นำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ 3 มิติ เพื่อ ให้ ผู้ บริโภค สามารถ สังเกต ความ สด ใน บรรจุภัณฑ์ ได้ ชัดเจน

เรา จัดหา เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ผิว ครบ วงจร ด้วย ราคา ที่ ที่ กัน และ ผล ผลิต ที่ ที่ แตกต่าง ให้ ให้ เลือก ตั้ง ตั้ง แต่ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ แบบ ตั้ง โต๊ะ ขนาด เล็ก ไป จน ถึง เครื่อง ผิว ศแบบเทอร์โมฟอร์ม

MAP แก้ไขบรรยากาศเครื่องบรรจุภัณฑ์นณฑ์นุนน

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลง

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ MAP เป็น เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ เพื่อ เปลี่ยน บรรยากาศ ภาย ใน บรรจุภัณฑ์ เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา ขั้นตอน การ การ ทำ งาน ทั่ว ไป บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ปั๊ม ปั๊ม ปั๊ม ปั๊ม ปั๊ม ปั๊ม ปั๊ม ปั๊ม ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย สุญญากาศ จาก นั้น เติม บรรยากาศ ใหม่ ใหม่ ใน ถาด ที่ ผสม ไว้ ล่วง หน้า ใน อัตราส่วน ที่ แน่นอน โดย เครื่อง ผสม อากาศ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ยัง มี ให้ สำหรับ ฟังก์ชัน ฟังก์ชัน ฟังก์ชัน ที่ ที่ ให้ ผล ผลิต มหาศาล กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า ถาด ถาด ต่อ ชั่วโมง

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เป็น หนึ่ง ใน เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ อาหาร ที่ ใช้ กัน มาก ที่ สุด เนื่อง จาก มี ต้น ทุน กว่า และ สะดวก กว่า ใน ใน การ งาน งาน เมื่อ เทียบ กับ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว (vsp) และ การ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ pckaging (peta ) เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ แบบ ใช้ ห้อง ทั่ว ไป มี ทั่ว ไป ที่ คุณ สามารถ มอง เห็น ได้ ตั้ง แต่ 1 ชุด ขึ้น ไป ใน โรง งาน อาหาร ร้าน ขาย ของ ชำ ชำ ซูเปอร์มาร์เก็ต เกือบ ทุก แห่ง

เครื่องแพ็คสูญญากาศ

Jentera yide เป็น ผู้ จัดหา เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ใน ห้อง ที่ มี ผล ผลิต และ ช่วง ราคา ที่ หลากหลาย รวม ถึง เครื่อง ซีล สูญญากาศ แบบ ห้อง เดียว เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ แบบ สอง ห้อง และ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน แบบ สาย พาน นอก จาก รุ่น ปกติ แล้ว คุณ ยัง สามารถ ขอ ปรับ แต่ง เครื่อง จักร ตาม ข้อ กำหนด กำหนด ของ คุณ เอง

เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม

เครื่อง บรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม เป็น เพียง การ ผสมผสาน ระหว่าง เครื่อง ขึ้น รูปเทอร์โมพลาสติก และ เครื่อง ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ สถานี ขึ้น รูป รูป (ห้อง) เป็น ส่วน ใน การ สร้าง ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และ สถานี ปิด ผนึก ผนึก (ห้อง) เป็น ส่วน ที่ จะ ปิด ผนึก ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ด้วย วัสดุ พลาสติก ชั้น บน สุด

เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม

เครื่อง บรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม สามารถ จัด การ แผ่น พลาสติก ที่ มี ความ ยืดหยุ่น แผ่น พลาสติก แข็ง และ กระดาษ ทาง การ แพทย์ ประเภท ประเภท บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ; VSP บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว; บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ PETA; เฉพาะรูปแบบและตราประทับ

เครื่องห่อฟิล์มยึด

เครื่อง ห่อ ฟิล์ม ยึด อัตโนมัติ สำหรับ ห่อ อาหาร ใน ถาด หรือ ไม่ มี ถาด ด้วย ฟิล์ม ยึด ยึด ออก มา ให้ คง ความ สด และ การ ผัก ผัก สัตว์ ปลา ชีส สัตว์ ปีก ซูชิ อาหาร ปรุง สุก อาหาร สำเร็จ รูป เป็น ต้น

เครื่องห่อถาดอาหารอัตโนมัติ

เรา จัดหา เครื่อง ห่อ ฟิล์ม ยึด อัตโนมัติ ที่ มี ความ จุ ข้อมูล เฉพาะ และ ราคา ตั้ง แต่ แบบ ตั้ง โต๊ะ ไป จน ถึง แบบ อินไลน์ อัตโนมัติ เต็ม รูปแบบ แจ้ง ผลิตภัณฑ์ ที่ บรรจุ เหมาะสม ให้กับคุณได้

วัสดุบรรจุภัณฑ์

Jentera yide ไม่ ได้ ผลิต วัสดุ บรรจุภัณฑ์ แต่ เรา ได้ สร้าง ความ ร่วม มือ อย่าง ใกล้ชิด กับ โรง โรง งาน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ หลาย แห่ง ใน เมือง เพื่อ ให้ เรา ได้ ราคา จำหน่าย ดี มาก คุณ ต้องการ ให้ ที่จะแจ้งให้เราทราบ

มีวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่วไป: ฟิล์มเท๸มเทั่วไป ถุง สูญญากาศ ถุง ฟอยล์ อลูมิเนียม กระเป๋า ต่าง ๆ ถาดพลาสติก สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ vsp และ การ ทำ แผน ที่ ดัดแปลง บรรยากาศ ฟิล์ม เคลือบ เคลือบ

POF ฟิล์มหดห่อโพลีโอเลฟิน

โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์

เครื่องแปรรูปเนื้อสัตว์

การ ใช้ โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม เป็น สิ่ง สำคัญ ใน การ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา การ ควบคุม คุณภาพ ที่ ดี ขึ้น ปริมาณ การ ขาย ขาย ที่ มาก ขึ้น ความ พึง พอใจ ของ ลูก ที่ มาก ขึ้น และ กำไร ที่

ใน ส่วน นี้ คุณ จะ พบ ตัวอย่าง โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ จาก จาก เนื้อ สัตว์ อาหาร ทะเล และ ผลิตภัณฑ์ จาก ปลา ผลิตภัณฑ์ ทาง การ เกษตร ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ ปีก ผลิตภัณฑ์ จาก นม และ ชีส อาหาร สำเร็จ รูป อาหาร เลี้ยง และ และ

ติดต่อ เรา

เครื่องบรรจุสูญญากาศผิวเนื้อ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ อาหาร มี บทบาท สำคัญ ใน อุตสาหกรรม อาหาร คุณ สมควร ได้ รับ ซัพพลาย เออร์ ที่ เชื่อถือ ได้


ติดต่อเราวันนี้

โพสต์บล็อกล่าสุด

เลื่อนไปด้านบน